فوق تخصص جراحي شانه و زانو از دانشگاه هاروارد
استاد رسمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
حرم مطهر امام رضا حرم مطهر امام رضا

سمینارها و کنفرانس ها


Conference

Subject
Place
Year
1
Shoulder Congress
France
2016
2
News arthroscopy and arthroplasty of the upper limb
Hamedan, Iran
2016
3
4th International congress of Iranian society of knee surgery, arthroscopy & sports traumatology (ISKAST)
Tehran, Iran
2016
4
ESSKA
Spain
2016
5
23th International Congress of Iranian Orthopedic Association
Tehran, Iran
2015
6
Revision Knee Master Class Course
Istanbul, Turkey
2015
7
International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS)
France
2015
8
Assessment and treatment of syndrome of  patella-femoral  pain
Mashhad, Iran
2015
9
Live Microvascular Surgery For Extremities
Mashhad, Iran
2015
10
1th National Congress of Trauma
Tehran, Iran
2015
11
22th International Congress of Iranian Orthopedic Association
Tehran, Iran
2014
12
25th Iranian Annual Physiotherapy Congress
Tehran, Iran
2014
13
The First National Congress of the Challenges and strategies for developing student participation in educational system
Mashhad, Iran
2014
14
5th International Conference on the Nano-Structures (ICNS5)
Kish, Iran
2014
15
3th International congress of Iranian society of knee surgery, arthroscopy & sports traumatology (ISKAST),
Kish, Iran
2014
16
21th International Congress of Iranian Orthopedic Association
Tehran, Iran
2013
17
EFFORT annual meeting
Istanbul, Turkey
2013
18
20th International Congress of Iranian Orthopedic Association,
Tehran, Iran.
2012
19
3th International Congress on Endoscopic Surgery,
Mashhad, Iran.
2012
20
2th International congress of Iranian society of knee surgery, arthroscopy & sports traumatology (ISKAST),
Kish Island, Iran.
2012
21
EFFORT annual meeting
Berlin, Germany
2012
22
SICOT Annual Meeting
Dubai, UAE
2012
23
10th international seminar on polymer science and technology
Tehran, Iran
2012
24
3rd tissue engineering and regenerative medicine (TERMIS) congress
Vienna, Austria
2012
25
Kerman International Knee Surgery Meeting
Kerman, Iran
2012
26
Middle East AO Trauma Faculty Education meeting
Beirut, Lebanon
2012
27
Middle East AO Trauma Research Course
Dubai, UAE
2012
28
5th International Middle East Endoscopic Surgery
Mashhad, Iran
2012
29
Kerman International Shoulder Surgery Meeting
Kerman, Iran
2011
30
International bone tissue engineering congress (Bone tech)
Hannover, Germany
2011
31
Advance Shoulder Surgery
Zurich, Swiss
2011
32
International Congress on Hip Dysplasia from Newborn to elderly
Mashhad, Iran
2011
33
1th International congress of Iranian society of knee surgery, arthroscopy & sports traumatology (ISKAST)
Kish, Iran
2010
34
Primary and revision instructional course
Austria
2010
35
Intermediate course for arthroscopic meniscal repair and ACL reconstruction
Abu Dhabi, UAE
2010
36
International knee congress
Berlin, Germany
2010
37
Middle East International Knee Arthroscopy meeting
Antalya, Turkey
2010
38
17th International Congress of Iranian Orthopedic Association
Tehran, Iran
2009
39
2th International Arthro Munich Congress
Munich, Germany
2009
40
ISPRM
Istanbul, Turkey
2009
41
Pain Conference – WIP
New York, USA
2009
42
SICOT Annual Meeting
Thailand
2009
43
3th Iranian International Nuclear Medicine Congress
Sari, Iran.
2009
44
Annecy international shoulder live surgery Congress
Annecy, France
2007
45
World Transplantation Congress,
Boston, MA, USA
2006
46
AO Upper Extremity Fractures Congress,
Newport, RI, USA
2006
47
Annual New England Hand Surgery Meeting,
New Haven, CT, USA.
2006
48
Annual Smith day upper extremity surgery conference,
Boston, MA, USA
2006
49
International Congress of Iranian Orthopedic Association,
Tehran, Iran.
2004
50
International congress of Orthotics and Prosthesis,
Isfahan, Iran.
2004
51
14th Annual Congress of Asia Pacific Orthopedic Association,
Kuala Lumpur, Malaysia
2004

  • محمد حسین ابراهیم زاده
  • استاد رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فوق تخصص ارتوپدی و جراحی زانو و شانه
  • مطب : مشهد، خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، ابتدای کوهسنگی 7، ساختمان فراز ، طبقه 7
  • تلفن مطب: 38409452-051 و 38409398-051
  • پست الکترونیک :
  • توضیحات
دکتر محمد حسین ابراهیم زاده انجمن جراحان ارتوپدی
?